• Even voorstellen

    Benker Bouweconomie is in 2014 opgericht door Ben Kersten. Na 20 jaar bouweconomische ervaring is hij begonnen als zelfstandige, een langgekoesterde wens. Doelstelling van Benker is het klanten, vanuit hun primaire proces, te ondersteunen bij het inrichten van bouweconomische vraagstukken. Daarbij kunt u onder meer denken aan opstellen van bouw-, investerings-, exploitatie- en facilitaire begrotingen, deskundigenrapportages en second opinions. In de dienstverlening van Benker past bijvoorbeeld het onderhandelen met partijen, het coachen van medewerkers om zo uw organisatie bekend en bekwaam te maken met budgetramingen en kostenbeheersing. Benker is graag uw structurele vraagbaak bij bouweconomische vraagstukken. Door het brede netwerk kan Benker namens u complete projecten (nieuwbouw, verbouw of renovatie) begeleiden en/of u in contact brengen met de juiste partners. 

    Benker kenmerkt zich door een pragmatische insteek waarbij het motto is “Eerst denken dan doen”. Een vraag van u zullen we eerst met u analyseren, waarbij het doel en de achtergrond van de vraag binnen uw organisatie voor ons van belang is om u zo effectief en efficiënt mogelijk te adviseren. Ook met uw portemonnee gaan wij economisch om.

    Benker heeft ervaring met een grote diversiteit aan opdrachtgevers (waaronder woningcorporaties, overheden, aannemers, ontwikkelaars, zorg- en onderwijsinstellingen). Door dit brede scala aan opdrachtgevers met hun specifieke vraagstellingen kan Benker voor u de businesscase opstellen op een hoog abstractie niveau maar ook een inschrijfbegroting beoordelen.

  • Bij ons staat het belang van U, de opdrachtgever, centraal. Wij hebben aandacht voor uw wensen en kunnen door onze grote betrokkenheid en daadkracht snel tot een goed eindresultaat komen.

  • Bij ons is kennisoverdracht een belangrijk onderdeel van het werk. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen en te delen in kennis van anderen, hierdoor ontstaan verschillende netwerken. Onze basis is een dynamisch proces van 20 jaar ervaring en nieuwe kennis. Door deze kennis toe te passen in onze diensten, kunnen wij u begeleiden in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw.

  • Door korte lijnen krijgt U, de opdrachtgever, altijd snel antwoorden op uw vragen, en heeft uw project onze maximale aandacht. Hierdoor is het werken binnen het gestelde budget te verwezenlijken.

  • Wij denken in oplossingen waardoor de uitdagingen die het werk met zich mee brengt altijd tot een goed eindresultaat wordt gebracht. Het kunnen schakelen in abstractieniveau en het leveren van maatwerk horen daar ook bij. Wij staan tot uw dienst, of uw project nu een ziekenhuis in Groningen, een concertgebouw in Amsterdam of een bankgebouw in Maastricht betreft.